BANDOW, Ninja. Rezension zu: Dahmen, Stephan/Demir, Zeynep/Ertuğrul, Baris/Kloss, Daniela/Ritter, Bettina (Hrsg.): Politisierung von Jugend. Weinheim: Beltz Juventa : 276 Seiten, ISBN 978-3-7799-7170-2, 36,00 €. Gesellschaft – Individuum – Sozialisation. Zeitschrift für Sozialisationsforschung, [S. l.], v. 5, n. 1, 2024. DOI: 10.26043/GISo.2024.1.6. Disponível em: https://giso-journal.ch/article/view/5799. Acesso em: 21 juli. 2024.