Buser, Fränzi, und Peter Rieker. „Editorial - Sozialisationsforschung Revisited“. Gesellschaft – Individuum – Sozialisation. Zeitschrift für Sozialisationsforschung 1, no. 1 (April 15, 2020). Zugegriffen Dezember 1, 2021. https://giso-journal.ch/article/view/GISo.2020.1.0.